ZARZĄDZENIE A-0212-3/18

Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Sączu

 i  Dyrektora Sądu Rejonowego  w Nowym Sączu

z dnia 15 października 2018 r.

 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych  / tj. Dz. U. z 2018, poz. 23 ze zm./ w  związku   z § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. – Regulamin  urzędowania sądów  powszechnych / Dz. U. 2015, poz. 2316 ze zm. /

 § 1

 ustala się dzień 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu  Rejonowego w Nowym Sączu  -  z jednoczesnym  obowiązkiem  jego odpracowania w  dniu 01  grudnia 2018 r. ( sobota ).

  § 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej Sądu Rejonowego  w Nowym  Sączu .

Rejestr zmian dla: ZARZĄDZENIE A-0212-3/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
Dorota Szkarłat
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-16
Publikacja w dniu:
2018-10-16
Opis zmiany:
b/d