ZARZĄDZENIE A-0212-2/17

ZARZĄDZENIE  A-0212-2/17Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego  w Nowym Sączu
z dnia 12 czerwca 2017 r.
Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 a i art. 31 a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych  / tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm./  oraz z art. 130 § 2 Kodeksu pracy  /tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm./
zarządza się co następuje :


§ 1


ustala się dzień 13 listopada 2017 r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu  Rejonowego w Nowym Sączu  - za święto 11 listopada 2017 r. ( sobota)  przypadające w dniu wolnym od pracy,
 

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej Sądu Rejonowego  w Nowym  Sączu .
Rejestr zmian dla: ZARZĄDZENIE A-0212-2/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-06
Publikacja w dniu:
2017-11-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-06
Publikacja w dniu:
2017-11-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-06
Publikacja w dniu:
2017-11-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-31
Publikacja w dniu:
2017-10-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-13
Publikacja w dniu:
2017-06-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
Dorota Szkarłat
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-13
Publikacja w dniu:
2017-06-13
Opis zmiany:
b/d