II Wydział Karny

Kierownik Sekretariatu

 

Janina Deker

 

tel. 18 53 17 255

fax. 18 53 17 263

 

Zastępca Kierownika Sekretariatu

 

Barbara Pęksa

 

18 53 17 256

 

Zestępca Kierownika Sekretariatu

 

Joanna Śląska

 

18 53 17 257

 

Przewodniczący Wydziału

 

SSR Renata Wajda

  • Pokój 109
  • ul. dr Juliana Smolika 1

Właściwość rzeczowa :

Sąd Rejonowy orzeka w pierwszej instancji we wszystkich sprawach karnych, z wyjątkiem spraw przekazanych ustawą do właściwości innego sądu. Ponadto, rozpoznaje środki odwoławcze w wypadkach wskazanych w ustawie. Sąd Rejonowy, jest także właściwy w postępowaniach dotyczącym wykonania orzeczeń, wydanych przez tenże Sąd, chyba, że ustawa stanowi inaczej.


Właściwość miejscowa:

miasto Nowy Sącz, gminy: Chełmiec, Gródek n. Dunajcem, Kamionka Wielka, Korzenna, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, Nawojowa, Podegrodzie i Stary Sącz, ponadto sprawy dotyczące przestępstw z art. 45-49a ustawy prawo prasowe oraz popełnionych w prasie, a także przestępstw wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, czyli miasta Nowy Sącz, powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego, limanowskiego, nowotarskiego i tatrzańskiego.

Artykuły

  • Obrońcy i pełnomocnicy

    Obrońcą oskarżonego może być tylko adwokat. Oskarżony, który nie ma obrońcy z wyboru, może żądać, aby wyznaczono mu obrońcę z urzędu, jeżeli w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny.

    Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: II Wydział Karny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-30
Publikacja w dniu:
2018-10-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-09-12
Publikacja w dniu:
2018-09-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-24
Publikacja w dniu:
2018-01-24
Opis zmiany:
b/d