Sekcja ds. Wykonania Orzeczeń

Kierownik sekretariatu sekcji:

 

Marcin Górnicki

 

18 53 17 265

 • Pokój
 • ul. dr Juliana Smolika 1


Kierownik Sekcji:

 

SSR Dorota Mirota

 • Pokój
 • ul. dr Juliana Smolika 1

 

 

Sekcja ds. Wykonania Orzeczeń:

 

Zakres działania:

 1. wykonywanie orzeczeń zapadłych w sprawach karnych i wykroczeniowych
 2. rozpoznawanie wniosków i spraw o:
 • zatarcie skazania;
 • odroczenie kary pozbawienia wolności;
 • warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolnościowej;
 • rozłożenie grzywny na raty;
 • udzielenie pomocy sądowej;
 • odtworzenie akt;
 • prośby o ułaskawienie;
 • odszkodowanie za niesłuszne skazanie, ukaranie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie;
 • ustawy z dnia 13.06.2003r o cudzoziemcach ( art. 104 ust 2);
 • pisma i czynności dotyczące zatrzymanych praw jazdy;
 • wnioski o uchylenie mandatu;
 • wydanie listu żelaznego w sprawach rozpoznawanych przed sądem rejonowym;
 • zamiana kary pozbawienia wolnosci na zastępcza karę pozbawienia wolności;
 • uznania za wykonane środków karnych po upływie połowy okresu;
 • podjęcia warunkowo umorzonego postępowania karnego;


W sprawach karnych uiszcza się opłaty od następujących wniosków i próśb:

 1. wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności – 80 zł .
 2. wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie – 45 zł;
 3. od ponownego wniosku o odroczenie ściągnięcia grzywny lub o rozłożenie na raty - 2% od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25 zł;
 4. od wniosku o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego – 45 zł;
 5. od wniosku o warunkowe zawieszenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności – 45 zł;
 6. od wniosku o zatarcie skazania – 45 zł;
 7. od ponownej prośby o ułaskawienie 45 zł;
 8. od wniosku o wznowienie postępowania 150 zł.

 

Rejestr zmian dla: Sekcja ds. Wykonania Orzeczeń

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-24
Publikacja w dniu:
2018-01-24
Opis zmiany:
b/d