Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu jest jednostką organizacyjną Skarbu Państwa nieposiadającą osobowości prawnej.

Podstawa Prawna działalności Sądu Rejonowego:

  1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.(Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483  z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98 poz. 1070 z późn. zm.)
  3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych (Dz. U. z roku 2012, poz. 1223),
  4. Regulamin urzędowania sądów powszechnych z dnia 23 lutego 2007 r.(Dz. U. z 2007 r. Nr 38 poz. 249 z późn. zm.)

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna

Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-02-28
Publikacja w dniu:
2012-02-28
Opis zmiany:
b/d