Opłaty

Kwestia opłat została uregulowania w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z dnia 1 września 2005 r. nr 167 poz.1398 z póżn. zm.)

 

I. Opłaty w sprawach z zakresu prawa pracy:

 

1. Sprawy z powództwa pracownika :

 

a)      wartość przedmiotu sporu do  50.000,00 zł

W sytuacji gdy pozew wnosi pracownik nie ponosi on żadnych opłat w sprawach za wyjątkiem opłaty podst. w kwocie 30,00 zł od środków zaskarżenia apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Pracodawca od środków zaskarżenia ponosi opłaty w  wysokości takiej jak pracownik.

 

b)     wartość przedmiotu sporu powyżej  50.000,00 zł

Pracownik i pracodawca ponoszą opłaty na zasadach ogólnych tj. 5 % wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 30,00 złotych i nie więcej niż 100.000,00 złotych;

 

2. Sprawy z powództwa pracodawcy :

 

a)      wartość przedmiotu sporu do  50.000,00 zł

Pracodawca od wszystkich pism procesowych podlegających opłacie, uiszcza opłatę na zasadach ogólnych.

Pracownik od środków zaskarżenia uiszcza tylko opłatę podstawową  30,00 zł

 

b)     wartość przedmiotu sporu powyżej  50.000,00 zł.

Pracownik i pracodawca ponoszą opłaty na zasadach ogólnych tj. 5 % wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 30,00 złotych i nie więcej niż 100.000,00 złotych. Pracownik przy środkach zaskarżenia uiszcza jedynie 30,00 zł.

 

II. Opłaty  w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych i w sprawach odwołań

W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych i w sprawach odwołań rozpoznawanych przez sąd pracy i ubezpieczeń społecznych pobiera się opłatę  podstawową  w kwocie 30,00 złotych wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (art. 36 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)

Poprawiony (wtorek, 31 maja 2011 18:51)

Rejestr zmian dla: Opłaty