Odpisy Ksiąg Wieczystych

Odpisy ksiąg wieczystych, zaświadczenia z ksiąg zamkniętych, odpisy dokumentów:

 

Przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu działa Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (pokój Nr 029)która zajmuje się wydawaniem odpisów elektronicznych ksiąg wieczystych (zwykłych i zupełnych), zaświadczeń z ksiąg zamkniętych oraz odpisów dokumentów.

 

Przyjmowanie wniosków:

 

poniedziałek 9.00 – 18.00

wtorek – piątek 9.00 – 15.00

przerwa 11.00 – 11.30

 

Sposoby uiszczania opłaty:

  • w kasie Sądu
  • przelewem bankowym (w przypadku dołączenia do wniosku potwierdzenia dokonania przelewu internetowego - wydanie odpisu następuje dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku)
  • przekazem pocztowym

 

Wysokość opłat:

  • odpis zwykły księgi wieczystej – 30,00 zł,
  • odpis zupełny księgi wieczystej – 60,00 zł,
  • zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej – 10,00 zł.
  • 6,00 zł - za każdą rozpoczętą stronę odpisu dokumentu z uwierzytelnieniem
  • 1,00 zł - za każdą rozpoczętą stronę odpisu dokumentu bez uwierzytelnienia

Rejestr zmian dla: Odpisy Ksiąg Wieczystych