II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich

Kierownik Zespołu

 

 

Małgorzata Hebda

 

18 53 17 380

 

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
II Zespół Kuratorów Zawodowych ds. Rodzinnych
dr Juliana Smolika 1
33-300 Nowy Sącz

 

Kurator zawodowy

Dni dyżurów

Godziny dyżurów

Telefon

Pokój

Kierownik Zespołu

Małgorzata HEBDA

kierownikzespol2@nowysacz.sr.gov.pl

 

wtorek, czwartek

 

800 – 1500

 

 18 53 17 380

 

 

037

Bogusław KUZAK

wtorek, czwartek

800 – 1500

 18 53 17 382

 

045

Beata STARZYK

poniedziałek, środa

800 – 1500

18 53 17 389

 

046

Bernadetta KUNZ

środa,

piątek

800 – 1500

 18 53 17 383

 

033

Artur KOBOS

poniedziałek, czwartek

800 – 1500

 18 53 17 383

033

Maria KOCHANIK

środa,

piątek

800 – 1500

 18 53 17 384

 

047

Joanna BEDNAREK

poniedziałek, czwartek

800 – 1500

 18 53 17 385

 

034

Monika MRZYGŁÓD

wtorek,

piątek

800 – 1500

18 53 17 388

035

 

Sekretariat
II Zespołu Kuratorów
ds. Rodzinnych
tel. 18 53 17 381
fax. 18 53 17 386
Pokój 036

 

 

 

 

 

Właściwość rzeczowa:

 

Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo- resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym związane z wykonywaniem orzeczeń sądu (art. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych Dz. U. z 2001 Nr 98 poz. 1071 z późn. zm),  a w szczególności:

  • sprawowanie nadzorów orzeczonych przez Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich
  • wykonywanie orzeczeń wydanych przez Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny Rodzinny i Nieletnich
  • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych zleconych przez sąd lub sędziego
  • organizacja i kontrola pracy podległych kuratorów społecznych
  • współpraca z właściwym samorządem i organizacjami społecznymi, które statutowo zajmują się opieką, wychowaniem, resocjalizacją, leczeniem i świadczeniem pomocy społecznej w środowisku otwartym
  • występowania w uzasadnionych wypadkach z wnioskiem o zmianę lub uchylenie orzeczonego środka,
  • udzielaniu podopiecznemu pomocy w organizowaniu nauki, pracy i czasu wolnego oraz w rozwiązaniu trudności życiowych;
  • kontrolowaniu zachowania podopiecznego w miejscu zamieszkania, pobytu, nauki i pracy;
  • udział w ustalonych przez Sąd kontaktach rodziców z małoletnimi dziećmi
  • kierowanie i praca w ośrodku w ośrodku kuratorskim

 

Rejestr zmian dla: II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-09-04
Publikacja w dniu:
2018-09-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-12
Publikacja w dniu:
2018-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-09
Publikacja w dniu:
2018-03-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-24
Publikacja w dniu:
2018-01-24
Opis zmiany:
b/d