Konta bankowe

dochody (opłata sądowa, koszty sądowe i grzywny)

 

BANK NBP O/O Kraków
Nr
15 1010 1270 0030 2722 3100 0000

 

 

 

 

sumy depozytowe (depozyty, poręczenia majątkowe)


BANK Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie

Nr
04 1130 1017 0021 1002 9290 0004

 

 

sumy na zlecenie (zaliczki sądowe, opłaty dla KRN za wpis do Rejestru Spadkowego)

 
BANK Gospodarstwa Krajowego
Nr
88 1130 1235 0031 5013 4920 0003
 

 

opłaty od pełnomocnictw sądowych

 
BANK ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz
Nr
33 1050 1445 1000 0023 5299 0531 - bez dodatkowych opłat

 

 

 

fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej

 

BANK Gospodarstwa Krajowego Oddział w Tarnowie

 

Nr 61 1130 1235 0031 5013 4920 0004

 

Numery kont bankowych V Wydział Gospodarczy:

 

dochody (opłata sądowa, koszty sądowe i grzywny)

 
BANK NBP O/O Kraków
Nr
15 1010 1270 0030 2722 31 00 0000

 

 

 

sumy depozytowe (depozyty, poręczenia majątkowe)

 


 

BANK Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
Nr
04 1130 1017 0021 1002 9290 0004

 

 

 

 

 

sumy na zlecenie (zaliczki sądowe)

 

 

 

 

BANK Gospodarstwa Krajowego
Nr
88 1130 1235 0031 5013 4920 0003

 


 

 

Rejestr zmian dla: Konta bankowe