IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Spolecznych

Kierownik Sekretariatu

 

Maria Koszyk

 

18 53 17 310

 

Przewodniczący Wydziału

 

SSR Dariusz Rams

 • Pokój
 • ul. dr Juliana Smolika 1

Właściwość Wydziału:

Do właściwości, bez względu na  wartość przedmiotu sporu, należą  sprawy z zakresu  prawa pracy (art. 461 § 11 k.p.c.) :

 • o wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy
 • o uznanie  bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy,
 • o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia,
 • o odszkodowanie  w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy  wypowiedzenia oraz rozwiązania  stosunku pracy,
 • dotyczące  kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane.
 • o ustalenie  istnienia stosunku pracy,

Do właściwości z zakresu ubezpieczeń społecznych należą sprawy (art. 477 § 2 pkt 1 – 6 k.p.c.)

 • o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński, porodowy, pogrzebowy, rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 • o świadczenie rehabilitacyjne,
 • o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej, pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biurze  Ochrony Rządu, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Celnej,
 • o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności
 • o świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego

Właściwość Miejscowa:

 

Właściwość miejscowa dla spraw z zakresu prawa pracy - od 01 kwietnia 2011 r.- obszar właściwości Sądów Rejonowych dla miasta Nowy Sącz oraz gmin: Chełmiec, Gródek nad Dunajcem, Kamionka Wielka, Korzenna, Krynica-Zdrój, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna Zdrój, Podegrodzie, Rytro, Stary Sącz, a także dla miast Limanowa i Mszana Dolna oraz gmin: Dobra, Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Limanowa, Łukowica, Mszana Dolna, Niedźwiedź, Słopnice i Tymbark (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2011 r. Dz. u. z 2001 r. , Nr 60, poz. 303) - powództwo może być wytoczone bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwanego, bądź przed sąd, w którego okręgu praca jest, miała być lub była wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy - (art. 461 § 1 k.p.c.)

 

W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych - od 01 kwietnia 2011 r.  obszar właściwości Sądów Rejonowych dla miasta Nowy Sącz oraz gmin: Chełmiec, Gródek nad Dunajcem, Kamionka Wielka, Korzenna, Krynica Zdrój, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna Zdrój, Podegrodzie, Rytro, Stary Sącz, dla miast Gorlice i Grybów oraz gmin Biecz, Bobowa, Gorlice, Grybów, Lipinki, Łużna, Moszczenica, Ropa, Sękowa i Uście  Gorlickie, dla miast Limanowa i Mszana Dolna oraz gmin: Dobra, Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Limanowa, Łukowica, Mszana Dolna, Niedźwiedź, Słopnice i Tymbark, dla miasta Nowy Targ oraz gmin: Czarny Dunajec, Czorsztyn, Jabłonka, Krościenko nad Dunajcem, Lipnica Wielka, Łapsze Niżne, Nowy Targ, Ochotnica Dolna, Raba Wyżna, Rabka-Zdrój, Spytkowice, Szaflary i Szczawnica, dla miasta Zakopane oraz gmin: Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko i Poronin (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2011 r. Dz.u. z 2001 r. , Nr 60, poz. 303) -  właściwy od rozpoznania sprawy jest sąd, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania strona odwołująca się od decyzji wydanej przez organ rentowy (art. 461 § 2 k.p.c.)

Artykuły

Rejestr zmian dla: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Spolecznych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-24
Publikacja w dniu:
2018-01-24
Opis zmiany:
b/d