I Wydział Cywilny

Kierownik Sekretariatu

 

Krystyna Wójcik

 

18 53 17 225

 

Przewodniczący Wydziału:

 

SSR Agnieszka Poręba

 

 • Pokój 209
 • ul.  dr Juliana Smolika 1

Właściwość rzeczowa :

 • sprawy o prawa majątkowe o wartości przedmiotu sporu do 75.000,00 zł oraz sprawy podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym (z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do właściwości sądów okręgowych bez względu na wartość przedmiotu sporu – art. 17 k.p.c.), podlegające rozpoznaniu w postępowaniu procesowym oraz w postępowaniu nakazowym i upominawczym;
 • sprawy podlegające rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym - w szczególności: o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, o zniesienie współwłasności, o zasiedzenie, o uznanie za zmarłego, o stwierdzenie zgonu, o sprostowanie aktów USC w zakresie właściwości miejscowej wydziału;
 • sprawy egzekucyjne - w szczególności: skargi na czynność komornika, wyjawienie majątku, o wyznaczenie organu egzekucyjnego, o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu i innym tytułom wykonawczym, zawezwanie do próby ugodowej, egzekucja z nieruchomości;Właściwość miejscowa:

obejmuje miasto Nowy Sącz oraz gminy : Chełmiec, Gródek n. Dunajcem, Kamionka Wielka, Korzenna, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, Nawojowa, Podegrodzie, Stary Sącz;

Artykuły

 • Opłaty

  Zasady i tryby pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm).

  Czytajwięcejo:
 • Zwolnienia od kosztów sądowych

  • Sąd może zwolnić stronę od kosztów sądowych w części, jeżeli strona jest w stanie ponieść tylko część tych kosztów. Częściowe zwolnienie od tych kosztów może polegać na zwolnieniu od poniesienia albo ułamkowej lub procentowej ich części, albo określonej ich kwoty, albo niektórych opłat lub wydatków
  Czytajwięcejo:
 • Pełnomocnik

  pełnomocnikiem w sprawie cywilnej  może być (art. 87 § 1 i 2 k.p.c.) :

  Czytajwięcejo:
 • Pomoc prawna z urzędu

  • Strona zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości lub części, może domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego (art. 117 § 1 k.p.c.)
  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: I Wydział Cywilny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-30
Publikacja w dniu:
2018-10-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-01
Publikacja w dniu:
2018-02-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
Joanna Rogóz
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-05-22
Publikacja w dniu:
2012-05-22
Opis zmiany:
Zmiana przewodniczącego