Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • I Co 448/18

  Sygn. akt I Co 448/18

  Postanowienie

                                                                                                                   Dnia  10 lipca 2018r.

  Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, Wydział I Cywilny

  w składzie: ...

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 208/17

  OGŁOSZENIE

    „Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu w I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 208/17 toczy się postępowanie z wniosku Andrzeja Butschera i Wojciecha Butschera  o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenia na rzecz Jadwigi Butscher zd. Stanek oraz wnioskodawców własności udziałów pozostałych właścicieli

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 417/18

  Sygn. I Ns 417/18

  OGŁOSZENIE

   

  „W Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu I Wydziale Cywilnym do sygn. akt I Ns 417/18 zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Bożenie Agnieszce Katara c. Stanisława i Marii, zmarłej 18 listopada 2013 r. w Nowym Sączu, ostatnio stale zamieszkałej w Nowym Sączu przy ul. Husarskiej 3A." ...

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 385/18

  Sygn. I Ns 385/18

  OGŁOSZENIE

   

  „W Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu I Wydziale Cywilnym do sygn. akt I Ns 385/18  zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Łukaszu Władysławie Czyż  synu Władysława i Bronisławy zmarłym 24 stycznia 2016 r. w Nowym Sączu," ...

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 1059/17

  Sygn. I Ns 1059/17

  OGŁOSZENIE

   

  W dniu 6 czerwca 2018 roku wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego pozostałego po zmarłym w dniu 09 marca 2017 roku w Nowym Sączu, ostatnio stale zamieszkałym w Boguszy Leszku Kaczmarzyku." ...

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 1463/15

  Sygn. I Ns 1463/15

  OGŁOSZENIE


  rzed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu w Wydziale I Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 1463/15 toczy się postępowanie z wniosku Bogusławy Dudy przy uczestnictwie Lidii Bąk, Elżbiety Cięciel, Alicji Jezierski, Danuty Kolasa, Heleny Kulig, Jana Kuliga, Józefa Kuliga, Wandy Kumor, Gminy Chełmiec i Skarbu Państwa Starosty Nowosądeckiego o stwierdzenie, że Stanisław Kumor s. Jana i Marii oraz Wiktoria Kumor c. Józefa i Anny nabyli na podst. art. 1 ustawy z dnia 26 października 1971r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych z dniem 4 listopada 1971r. nieodpłatnie, z mocy prawa, na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej prawo własności nieruchomości stanowiącej" ...

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 321/18

  Sygn. I Ns 321/18

  OGŁOSZENIE


  „W Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu I Wydziale Cywilnym do sygn. akt I Ns 321/18  zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Barbarze Elżbiecie Szkaradek" ...

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 169/18

  Sygn. Ns 169/18

  OGŁOSZENIE

   

  „Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu w I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 169/18 toczy się postępowanie z wniosku Teresy Wielgus przy uczestnictwie Ryszarda Sowy, Jerzego Sowy, Haliny Wiśniewskiej, Krzysztofa Sowy, Marii Kuzery, Marzeny Czuk, Doroty Pedrycz, Marioli Ciastoń, Renaty Żarowskiej o stwierdzenie nabycia w drodze uwłaszczenia przez Katarzynę Sowę z dniem 04.11.1971 r. własności nieruchomości stanowiącej dz. ew. nr 204/1 ...

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 319/18

   OGŁOSZENIE

   

   „W Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu I Wydziale Cywilnym do sygn. akt I Ns  319/18 został złożony przez Marka Górkę działającego imieniem małoletniego Karola Górka- wykaz inwentarza spadku po Kazimierzu Górka PESEL 60042013750, zmarłym w dniu 23 marca 2917r.  w Nowym Sączu, ostatnio zamieszkałym w Nowym Sączu przy ul. Barskiej 140 b. ...

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 938/17

  OGŁOSZENIE  „Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu pod sygn. akt I Ns 938/17 toczy się postępowanie z wniosku Heleny Cisowskiej o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie przez Franciszka i Helenę Cisowskich stanowiących min. działki ew. nr 169 obr. Librantowa, Gmina Chełmiec  o pow. 0,57 ha powstałej z pgr 684/41 z LWH 273 gm. kat. Librantowa i p

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia sądowe