Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • I Ns 366/18

  Sygn. akt I Ns 366/18

  OGŁOSZENIE

   

             „W Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Wydział I Cywilny pod sygn. akt Ns 366/18 został złożony przez Izabelę Kubik, która nabyła na podstawie ustawy, z dobrodziejstwem inwentarza spadek po swoim ojcu Romanie Stanisławie Wiktor s. Stanisława i Janiny," ...

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 364/18

  OGŁOSZENIE

   „Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu w I  Wydziale  Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 364/18 toczy się postępowanie z wniosku Marii Bogdał przy uczestnictwie Zofii Bogdał, Haliny Michalczyk, Artura Jędruszka, Eweliny Jędruszek, Bożeny Czyżyckiej, Józefa Czyżyckiego, Piotra Hajduka ,Jana Pawlika, Agaty Nadolnik, Urszuli Różańskiej, Cecylii Zagaty, Jerzego Godlewskiego, Anny Kołodziejczyk, Henryka Czyżyckiego o stwierdzenie, że Maria Bogdał córka Stanisława i Heleny oraz jej zmarły mąż Andrzej Bogdał syn Andrzeja i Anny nabyli na podstawie ustawy z dnia 26 października 1971r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych z dniem 4 listopada 1971r. nieodpłatnie, z mocy prawa, na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej prawo własności nieruchomości stanowiącej:

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 625/17

  OGŁOSZENIE

  Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu pod sygn. akt I Ns 625/17 toczy się z wniosku Jerzego Myjaka postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości objętej Lwh 88 gm. kat. Zagorzyn, położonej w Zagorzynie, gmina Łącko,

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 957/17

  Sygn. akt I Ns 957/17

  OGŁOSZENIE

    „Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu pod sygn. akt Ns 957/17 toczy się postępowanie z wniosku Romana Nowaka o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie przez Romana Nowaka" ...

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 306/17

  Sygn. akt I Ns 306/17

  OGŁOSZENIE

   

   „W Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 306/17 zawisła sprawa z wniosku spadkobiercy testamentowego Anety Wróbel przy uczestnictwie Barbary Głód, Stanisławy Leśnik, Sylwii Olchawy, Beaty Wróbel i Jacka Wróbla o stwierdzenie nabycia spadku po Stefanii Wróbel c. Gabriela i Rozalii," ...

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 769/17

  Sygn. I Ns 769/17

  OGŁOSZENIE

   

  „Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu w I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 769/17 toczy się postępowanie z wniosku Marii Myjak,  Jana Myjaka, Danuty Kulig, Teresy Dancewicz o stwierdzenie nabycia spadku po Wincentym Szlęk synu Franciszka i Marii zd. Cycoń zm. 6.10.1983 roku w Zarzeczu oraz po Marii Szlęk córce Piotra i Zofii zd. Borzęckiej zmarłej 10 maja 1998 roku." ...

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 208/17

  OGŁOSZENIE

    „Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu w I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 208/17 toczy się postępowanie z wniosku Andrzeja Butschera i Wojciecha Butschera  o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenia na rzecz Jadwigi Butscher zd. Stanek oraz wnioskodawców własności udziałów pozostałych właścicieli

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 417/18

  Sygn. I Ns 417/18

  OGŁOSZENIE

   

  „W Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu I Wydziale Cywilnym do sygn. akt I Ns 417/18 zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Bożenie Agnieszce Katara c. Stanisława i Marii, zmarłej 18 listopada 2013 r. w Nowym Sączu, ostatnio stale zamieszkałej w Nowym Sączu przy ul. Husarskiej 3A." ...

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 385/18

  Sygn. I Ns 385/18

  OGŁOSZENIE

   

  „W Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu I Wydziale Cywilnym do sygn. akt I Ns 385/18  zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Łukaszu Władysławie Czyż  synu Władysława i Bronisławy zmarłym 24 stycznia 2016 r. w Nowym Sączu," ...

  Czytajwięcejo:
 • Ns 212/16

  OGŁOSZENIE


             Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu w Wydziale I Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 212/16 toczy się postępowanie z wniosku Urszuli Muchy przy udziale Ewy Bochenek, Genowefy Kurzydło, Mateusza Mikołajczyka, Moniki Mikołajczyk,

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia sądowe