Pomoc postpenitencjarna

Centrum Pomocy Osobom Opuszczającym Zakłady Karne i Ich Rodzinom

przy Stowarzyszeniu SURSUM CORDA

 

Centrum zostało powołane na podstawie trójstronnego porozumienia, zawartego 3 listopada 2014r. pomiędzy Sądem Okręgowym w N.Sączu, Zakładem Karnym w N.Sączu oraz Stowarzyszeniem Sursum Corda, które przyjęło status organu prowadzącego.

 

Pomoc świadczona przez Centrum Pomocy jest bezpłatna, a korzystać z niej mogą osoby opuszczające zakłady karne:

 • po odbyciu kary w całości
 • po uzyskaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia

i ich rodziny (także w trakcie odbywania kary przez członka rodziny).

 

W Centrum Pomocy na chwilę obecną można uzyskać pomoc w formie bezpłatnych porad:

 • prawnika
 • doradcy zawodowego
 • wychowawcy ds. postpenitencjarnych
 • kuratora rodzinnego oraz kuratora dla dorosłych
 • specjalisty pracy socjalnej
 • psychologa

a także:

 • pomoc rzeczowa: bony żywnościowe,odzież,bilety komunikacji publicznej
 • paczki żywnościowe - wydawane w czwartki w godz 9-15 (projekt realizowany do maja 2016, kolejna edycja rusza we wrześniu 2016)
 • pomoc w poszukiwaniu pracy
 • informacje o miejscach uzyskania pomocy postpenitencjarnej i społecznej oraz zasadach ubiegania się o nią
 • informacje o miejscach w ośrodkach przyjmujących byłych więźniów.
 • zajęcia z zakresu przeciwdziałania agresji i profilaktyki uzależnień

 

W Centrum obowiązuje telefoniczna rejestracja:

tel. 18 44 11 994

tel. 18 540 40 40

 

Adres:

Centrum Pomocy Osobom Opuszczającym Zakłady Karne i Ich Rodzinom

ul. Zakościelna 3

33-300 Nowy Sącz

 

Kontakt z koordynatorami Centrum:

Krzysztof Jasiński 883 143 936

Marcin Kałużny 692 115 724

Marek Zając 660 716 605

e-mail: centrumpomocy@sc.org.pl

 

 

Ulotka Centrum Pomocy Osobom Opuszczającym Zakłady Karne i Ich Rodzinom str1 plik, str. 2 plik

 

 

 

Centrum Pomocy od września 2015r uczestniczy w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

 

Więcej informacji tutaj

 

Bank Zywnosci

 

PO

 

Do uzyskania pomocy w postaci paczek żywnościowych, niezbędne jest skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej (nie dotyczy osób bezdomnych), do pobrania tutaj

 

 

Trasa dojścia z Zakładu Karnego w N.Sączu do Centrum Pomocy:

 

 

 

 

partnerzy Centrum

 

Rada Główa ds Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

kurator OISW MSP