Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku 730 – 1530

 
  • Godziny przyjmowania interesantów przez Biuro Obsługi Interesantów i Czytelnię Akt:

w poniedziałek  od   8.00 do  18.00
od wtorku  do piątku od   8.00 do  15.30
 
W przypadku niemożności przyjmowania interesantów przez Biuro Obsługi Interesantów i Czytelnię Akt  - interesanci przyjmowani są  przez sekretariaty sądowe Wydziałów: I Cywilnego, II Karnego, III Rodzinnego i Nieletnich, IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, V Gospodarczego, VI Ksiąg Wieczystych oraz  Sekretariat Sekcji  ds. Wykonania Orzeczeń:

od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00
 
  • Godziny przyjmowania interesantów przez sekretariaty sądowe Wydziałów Zamiejscowych w Muszynie:

VII Cywilnego, VIII Karnego, IX Rodzinnego i Nieletnich, X Ksiąg Wieczystych:

poniedziałek od 8.00 – 18.00
od wtorku do piątku od 8.00 – 15.00

 

  • Godziny przyjmowania interesantów przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (V Wydział Gospodarczy) oraz ekspozytury Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (VI Wydział Ksiąg Wieczystych i X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie):

w poniedziałek od 8.00 do 18.00
od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00

  • Godziny udostępniania interesantom akt ksiąg wieczystych VI Wydziału Ksiąg Wieczystych i X Zamiejscowego Wydziału  Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie:
w poniedziałek od 12.00 do 15.00
od wtorku do piątku od 9.00 do 12.00
 
  • Kasa Sądu mieści się w budynku przy ul. dr Juliana Smolika 1 oraz w budynku Wydziałów Zamiejscowych w Muszynie, ul. Kity 18,

Godziny otwarcia kas:

w poniedziałek od 8.00 do 14.30 oraz od 15.00 do 17.30

od wtorku do piątku od 8.00 do 14.30.

W każdy ostatni roboczy dzień miesiąca kasy czynne są w godzinach od 8.00 do 11.30.

Kasy Sądu są  nieczynne  w każdy  ostatni dzień roboczy roku kalendarzowego.

 

  • Godziny przyjmowania interesantów przez Biuro Podawcze:
w poniedziałek od 800 do 1800
od wtorku do piątku 800 - 1515

 

W poniedziałek interesanci w  godzinach od 15.15  do 18.00  przyjmowani są:

  • w budynku Sądu przy ul. dr Juliana Smolika 1 -  przez pracownika Biura Obsługi Interesantów,
  • w Wydziałach Zamiejscowych Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z siedzibą w Muszynie przez pracowników sekretariatów  Wydziałów: VII Cywilnego, VIII Karnego, IX Rodzinnego  i Nieletnich, X Ksiąg Wieczystych.

Rejestr zmian dla: Godziny urzędowania

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-13
Publikacja w dniu:
2018-06-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-12
Publikacja w dniu:
2018-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-12
Publikacja w dniu:
2018-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-20
Publikacja w dniu:
2017-10-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
Joanna Rogóz
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-05-16
Publikacja w dniu:
2011-05-16
Opis zmiany:
b/d