Archiwum Ksiąg Wieczystych

Wydziale VI Ksiąg Wieczystych w pokoju Nr 028 znajduje się archiwum ksiąg wieczystych - księgi wieczyste udostępniane są stronom w każdy dzień tygodnia w godzinach:

 

w poniedziałek od godz. 12.00 do 15.00
od wtorku do piątku w godz. od 9.00do 12.00

Rejestr zmian dla: Archiwum Ksiąg Wieczystych