Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • VII C 58/18

  Sygn. akt VII C 58/18

  ZARZĄDZENIE O USTANOWIENIU KURATORA

  „Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Muszynie po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2018 r na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa  Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej  Lokatorsko-Własnościowej w Krynicy-Zdroju przeciwko Aleksandrze Kurek o zapłatę
  na podstawie art.144 k.p.c

  zarządza:......"

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 938/17

  OGŁOSZENIE  „Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu pod sygn. akt I Ns 938/17 toczy się postępowanie z wniosku Heleny Cisowskiej o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie przez Franciszka i Helenę Cisowskich stanowiących min. działki ew. nr 169 obr. Librantowa, Gmina Chełmiec  o pow. 0,57 ha powstałej z pgr 684/41 z LWH 273 gm. kat. Librantowa i p

  Czytajwięcejo:
 • VII C 76/18

  Sygn. akt VII C 76/18

  ZARZĄDZENIE O USTANOWIENIU KURATORA

  „Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Muszynie po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2018 r  na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa  MikroKasa S.A. z siedzibą w Gdyni nprzeciwko Marcie Helenie Kakuba o zapłatę
  na podstawie art.144 k.p.c.
  zarządza:......"

  Czytajwięcejo:
 • VII Ns 66/18

  Sygn. akt VII Ns 66/18

  ZARZĄDZENIE

  „Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Muszynie po rozpoznaniu w dniu 5 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Danuty Mirek o złożenie wykazu inwentarza

  zarządza:......"

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 723/17

  Sygn. akt I Ns 723/17

    Ogłoszenie

   

   „Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu pod sygn. akt Ns 723/17 toczy się postępowanie z wniosku Wojciecha Gucwy o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie przez Wojciecha Gucwę stanowiącej działkę ew. nr 200 obr 0006 Rąbkowa o pow. 0,09 ha powstałej z pgr 27/1 dla której był prowadzony LWH 524 Rąbkowa, który został zniszczony...

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 92/18

  Sygn. akt I Ns 92/18

   

  OGŁOSZENIE

  „W Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu I Wydziale Cywilnym do sygn. akt I Ns  92/18 został złożony przez Tomasza Górkę działającego imieniem małoletnich dzieci Sebastiana Górki i Oliwii Górki - wykaz inwentarza spadku po Kazimierzu Górka PESEL 60042013750, zmarłym w dniu 23 marca 2917r.  w Nowym Sączu, ostatnio zamieszkałym w Nowym Sączu przy ul. Barskiej 140 b. ...

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 940/17

  Sygn. akt I I Ns 940/17

  Ogłoszenie

   

  „Prawomocnym postanowieniem z dnia 8 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w sprawie o I Ns 940/17 z wniosku Gminy Łącko przy uczestnictwie nieznanych spadkobierców Józefa Byniowskiego, Józefy Faltyn, Anny Byniowskiej, Rozalii Byniowskiej, Jana Dudy s. Józefa i Anny, Zofii Duda i Jana Dudy reprezentowanych przez kuratora, zezwolił wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego łącznej kwoty 3.546,96 zł, w tym: " ...

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 687/17

  Sygn. akt I Ns 687/17

  Ogłoszenie

   

  „Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu, pod sygn. akt I Ns 687/17 toczy się postępowanie z wniosku Emilii Freindl-Bieniek przy uczestnictwie Daniela Freindla o stwierdzenie nabycia spadku po Wacławie Skoczniu s. Stefana i Marii z domu Sambak, ...

  Czytajwięcejo:
 • Ns 212/16

  OGŁOSZENIE


             Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu w Wydziale I Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 212/16 toczy się postępowanie z wniosku Urszuli Muchy przy udziale Ewy Bochenek, Genowefy Kurzydło, Mateusza Mikołajczyka, Moniki Mikołajczyk,

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE

   

  W Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu w sprawie z wniosku Miasta Nowy Sącz  sygn. akt Ns 702/12, postanowieniem z dnia 18 stycznia 2013r

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia sądowe