Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • I Ns 988/17

  P O S T A N O W I E N I E

  Dnia 12 stycznia 2018 roku.

   

  Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny

  w składzie następującym:

  Przewodniczący: SSR Grażyna Poręba 

  Protokolant: prot. sąd Paulina Polecka

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 1022/17

  OGŁOSZENIE

   W Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Wydział I Cywilny  pod sygn. akt Ns 1022/17 został złożony  przez Lucynę Zelek, Zofię Waligórę, Małgorzatę Stosur, Barbarę Krzyżak, Jana Gierałta, którzy  nabyli na podstawie ustawy  i zgodnie z postanowieniem o stwierdzenie nabycia spadku  Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z 27 września 2017r. sygn. INs 574/17

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 1098/17

  OGŁOSZENIE

  „W Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu I Wydziale Cywilnym do sygn.akt I Ns  1098/17 został złożony przez Teresę Batosz wykaz inwentarza spadku po Kazimierzu Jerzym Batosz, s. Kazimierza i Janiny, Pesel 74093017090,

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 292/17

  OGŁOSZENIE

   

   „W Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Wydziale I Cywilnym do sygn. akt I Ns 292/17  zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Teresie Marii Pawłowskiej, c. Stanisława i Marii, ur.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 1041/17

  P O S T A N O W I E N I E

  Dnia 20 grudnia 2017 r.

  Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny

  w składzie następującym: Przewodniczący SSR Katarzyna Romańczyk

  po rozpoznaniu 20 grudnia 2017 r. w Nowym Sączu

  na posiedzeniu niejawnym

  sprawy z wniosku Marii Kos

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 562/16

  OGŁOSZENIE

  Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu w I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 562/16 toczy się postępowanie z wniosku Teresy Michalik i Adama Sobczyka o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia udziałów po ½ części w

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 677/17

  I Ns 677/17

  OGŁOSZENIE

   

  „Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu w Wydziale I Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 677/17 toczy się postępowanie z wniosku Dariusza Kmaka i Małgorzaty Kmak o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie nieruchomości stanowiącej część działki ew. nr 738/3 obr. Kamionka Wielka nr 006, powiat nowosądecki, woj. małopolskie, dla której brak księgi wieczystej i Lwh. ...

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 1007/17

  OGŁOSZENIE

  „Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu, toczy się postępowanie z wniosku Stanisława Oleksego i Weroniki Oleksy, sygn. akt I Ns 1007/17, o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości stanowiącej działkę

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 233/17

  OGŁOSZENIE

   

            „          „Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu w I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 233/17 toczy się postępowanie z wniosku Marii Talarczyk przy udziale Marii Koza, Józefy Ćwik, Stefanii Jeżewskiej, Józefa Dudka, Zofii Pietrzak, Kazimiery Wolak, Aleksandry Plata, Zdzisława Dudka, Aleksandry Patoła, Ewy Uszyńskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Anieli Krupnik z domu Ślaga, c. Józefa i Anny z domu Borzęckiej, ur. 11 maja 1918 r. w miejscowości Łukowica, zmarłej 30 października 2004 r. w Nowym Sączu....

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 489/17

  OGŁOSZENIE

   

            „Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu w Wydziale I Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 489/17 toczy się postępowanie z wniosku Marii Gonciarz z udziałem Władysława Klimeckiego, Stanisława  Klimeckiego,

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia sądowe