Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • IX Nsm 121/17

  Sygn. akt IX Nsm 121/17

  ZARZĄDZENIE

  „Przewodniczący IX Zamiejscowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich z siedzibą w Muszynie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Marioli Piszczek przy uczestnictwie Andrzeja Wypijewskiego o pozbawienie władzy rodzicielskiej na podstawie art. 510 § 2 kpc 144 § 1 i 2 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc

  zarządza:......"

  Czytajwięcejo:
 • VII Ns 48/17

  Sygn. akt VII Ns 48/17

  ZARZĄDZENIE O USTANOWIENIU KURATORA

  „Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Muszynie po rozpoznaniu w dniu 28 września 2017 na rozprawie sprawy z wniosku Józefy Miechurskiej przy uczestnictwie Jana Machowskiego, Tadeusza Gucwy, Antoniego Gucwy, Stefanii Zbyszowskiej o stwierdzenie nabycia spadku po zm. Helenie Zbyszowskiej

  zarządza:......"

  Czytajwięcejo:
 • VII Ns 177/17

  Sygn. akt VII Ns 177/17

  Ogłoszenie

  „Postanowieniem z dnia 3 października 2017 r wydanym w sprawie VII Ns 177/17 na wniosek Pawła Kowalskiego, Piotra Kowalskiego, Wojciecha Kowalskiego, Bożeny Kowalskiej Sąd Rejonowy W Nowym Sączu VII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Muszynie zarządził sporządzenie spisu inwentarza spadku......"

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 366/17

  Sygn. akt I Ns 366/17

  Postanowienie

  Dnia 9 maja 2017r.

  Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny
  w składzie następującym
  Przewodniczący SSR Rafał Hevler
  Protokolant osobiście

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 30/14

  OGŁOSZENIE

  „W Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu I Wydział Cywilny pod sygn. akt  I Ns 30/14 zawisła sprawa z wniosku Marty Wiktor o dział spadku po Janie Basiaga i Marii Basiaga oraz o stwierdzenie nabycia spadku m.in. po Marii Laskosz zd. Basiaga ur. 31.01.1894r. w Jamnicy, uznanej za zmarłą z dniem 31.12.1971r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z dnia 5.11.1999r. w sprawie Ns 569/99, oraz Antonim Basiaga ur. 24.10.1923r., zm. 13.12.1991r. w Clearwater, Pinellas w USA, ostatnio na stałe tam zamieszkałym.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 812/17

  OGŁOSZENIE

  W Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu I Wydziale Cywilnym do sygn. akt I Ns  812/17 został złożony przez Lucynę Wójcik, Michała Florek, Małgorzatę Gałuszka i Jacka Florek na urzędowym formularzu wykaz inwentarza spadku po

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 651/15

  Sygn. akt I Ns 651/15

   

  Ogłoszenie

   

   „Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu pod sygn. akt Ns 651/15 toczy się postępowanie z wniosku Grażyny Biel o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Wysowskim zm 12.04.2007 roku w Nowym Sączu przy Ul. E. Plater 20 w Nowym Sączu.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 688/17

  Sygn. akt I Ns 688/17


  P O S T A N O W I E N I E

  Dnia 25 września 2017 r.


  Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny
  w składzie:
   
  Przewodniczący SSR Rafał Hevler

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 688/17

  Sygn. akt I Ns 688/17

  Z A R Z Ą D Z E N I E

  Dnia 25 września 2017 r.

  Przewodniczący: Rafał Hevler  
  w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu I Wydział Cywilny

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 689/17

  Sygn. akt I Ns 689/17

  P O S T A N O W I E N I E

  Dnia 25 września 2017 r.


  Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny
  w składzie:

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia sądowe