Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • I Ns 943/16

  Sygn. akt I Ns 1367/16

  OGŁOSZENIE


  „Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu w I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 943/16 toczy się postępowanie z wniosku Krzysztofa Saloni przy uczestnictwie Marii Olszewskiej o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przysługujących spadkobiercom Janiny Kopaczyńskiej i Ireny Kopaczyńskiej udziałów w prawie własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 1 o pow. 105,86 m2 położony w Nowym Sączu przy ul. Matejki 20 ...

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 1359/16

  Sygn. akt I Ns 1359/16


  OGŁOSZENIE

   

  Na podstawie art. 6 ust 1 w związku z art. 6 ust 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r. likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 roku, Nr 2008 poz 1537), z uwagi na brak możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 621/13

  OGŁOSZENIE

  Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w sprawie

  z wniosku  Marii Susidki

  z udziałem  Bohdana Wiśniewskiego, Piotra Wiśniewskiego, Romana Sanczakowicza, Petroa Wiśniewskiego, Marii Hawran, Emilii Paterak, Ireny Dudy, Haliny Sawycz, Marii Marcyniak, Renaty Petrowicz (Bahij)

  Stwierdzenie nabycia spadku po Janie Markowiczu, Emilu Markowiczu, Antoninie Wiśniewskiej

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 512/17

  POSTANOWIENIE 


  Dnia 14 lipca 2017r.

  Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, Wydział I Cywilny składzie następującym:

  Przewodniczący:  SSR Rafał Hevler

  po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2017r. w Nowym Sączu

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 1352/15

  OGŁOSZENIE


  „Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu w Wydziale I Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 1352/15 toczy się postępowanie z wniosku Bogumiły Kamyckiej, Marty Lazović i Lucyny Witowskiej przy uczestnictwie Kazimiery Barajsowny, Marii Dubieńskiej – Kulis, Krzysztofa Dubińskiego, Leszka Dubińskiego, Kazimiery Janisz i Anny Zając

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 1463/15

  OGŁOSZENIE


  „Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu w Wydziale I Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 1463/15 toczy się postępowanie z wniosku Bogusławy Dudy, Lidii Bąk, Elżbiety Cięciel, Alicji Jezierski, Danuty Kolasa, Heleny Kulig, Jana Kuliga, Józefa Kuliga i Wandy Kumor o stwierdzenie, że Stanisław Kumor

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 919/15

  OGŁOSZENIE


  „Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu w Wydziale I Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 919/15 toczy się postępowanie z wniosku Andrzeja Oleś o stwierdzenie nabycia przez posiadacza samoistnego (uwłaszczenie) części nieruchomości stanowiącej działkę

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 632/16

  OGŁOSZENIE


            Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu w Wydziale I Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 632/16 toczy się postępowanie z wniosku Karola Żarnowskiego z udziałem Bożeny Drożdżowskiej, Wiktorii Jamróz, Iwony Król, Renaty Król, Ryszarda Króla, Stanisława Króla, Wiesława Króla, Danuty Żarnowskiej, Józefa Żarnowskiego i Ryszarda Żarnowskiego o stwierdzenie, że Henryk Żarnowski s. Wiktorii i Stanisława nabył

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 947/16

  Sygn. akt Ns 947/16

   

  OGŁOSZENIE

  „Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny prawomocnym postanowieniem z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie sygn. akt Ns 947/16 zezwolił Jadwidze Potoczek na złożenie do depozytu sądowego kwoty 8.725,78 zł tytułem spłaty z udziału w lokalu mieszkalnym nr 11 ...

  Czytajwięcejo:
 • Ns 212/16

  OGŁOSZENIE


             Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu w Wydziale I Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 212/16 toczy się postępowanie z wniosku Urszuli Muchy przy udziale Ewy Bochenek, Genowefy Kurzydło, Mateusza Mikołajczyka, Moniki Mikołajczyk,

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia sądowe