Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • I Ns 632/16

  OGŁOSZENIE


            Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu w Wydziale I Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 632/16 toczy się postępowanie z wniosku Karola Żarnowskiego z udziałem Bożeny Drożdżowskiej, Wiktorii Jamróz, Iwony Król, Renaty Król, Ryszarda Króla, Stanisława Króla, Wiesława Króla, Danuty Żarnowskiej, Józefa Żarnowskiego i Ryszarda Żarnowskiego o stwierdzenie, że Henryk Żarnowski s. Wiktorii i Stanisława nabył

  Czytajwięcejo:
 • I Co 790/17

  Sygn. akt I Co 790/17


  Postanowienie

  Dnia 7 czerwca 2017 roku  Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, Wydział I Cywilny
  w osobie Referendarza SR Katarzyny Lippa-Michalik
  po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2017 roku w Nowym Sączu
  na posiedzeniu niejawnym

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 947/16

  Sygn. akt Ns 947/16

   

  OGŁOSZENIE

  „Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny prawomocnym postanowieniem z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie sygn. akt Ns 947/16 zezwolił Jadwidze Potoczek na złożenie do depozytu sądowego kwoty 8.725,78 zł tytułem spłaty z udziału w lokalu mieszkalnym nr 11 ...

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 1124/14

  OGŁOSZENIE

  Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu w Wydziale I Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 1124/14 toczy się postępowanie z wniosku Stanisławy Pach przy udziale Barbary Chruściel, Marii Gruber, Agnieszki Najbar, Adama Świebodzkiego, Teresy Zdzieszyńskiej – Barbasiewicz, Maciejowi Zdzieszyńskiemu,

  Czytajwięcejo:
 • Ns 212/16

  OGŁOSZENIE


             Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu w Wydziale I Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 212/16 toczy się postępowanie z wniosku Urszuli Muchy przy udziale Ewy Bochenek, Genowefy Kurzydło, Mateusza Mikołajczyka, Moniki Mikołajczyk,

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE

   

  W Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu w sprawie z wniosku Miasta Nowy Sącz  sygn. akt Ns 702/12, postanowieniem z dnia 18 stycznia 2013r

  Czytajwięcejo:
 • Postanowienie

  Sygn. akt I Ns 240/13


  Postanowienie

  Dnia 22 kwietnia 2014r.

  Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny
  w składzie:

  Czytajwięcejo:
 • OGŁOSZENIE I Ns 39/14

  I Ns 39/14


  OGŁOSZENIE

   

  „W Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu z wniosku Mirosława Cabana sygn. akt I Ns 39/14, postanowieniem z dnia 6 czerwca 2014r.

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. akt I Ns 938/14

  Sygn. akt I Ns 938/14


  Ogłoszenie


  Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 14 października 2014

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. akt I Ns 297/15

  Sygn. akt I Ns 297/15

  P O S T A N O W I E N I E

   

  Dnia 12 marca 2015 roku

   

  Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny

  w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Bartosza Łopalewskiego

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia sądowe