Wykaz orzekających sędziów i referendarzy

I Wydział Cywilny

 

II Wydział Karny

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

IV Wydział Pracy i Ub. Społecznych

V Wydział Gospodarczy


VI Wydział Ksiąg Wieczystych


VII Zamiejscowy Wydział Cywilny

VIII Zamiejscowy Wydział Karny


IX Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich

X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych