Aktualności

Artykuły

 • Informacja o przekazaniu w formie darowizny składnika rzeczowego majątku ruchomego

  Informacja
  o przekazaniu w formie darowizny
  składnika rzeczowego majątku ruchomego

           Sąd Rejonowy w Nowym Sączu informuje, że zgodnie z § 39 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017 r.

  Czytajwięcejo:
 • ZARZĄDZENIE A-0212-2/17

  ZARZĄDZENIE  A-0212-2/17  Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego  w Nowym Sączu
  z dnia 12 czerwca 2017 r.
  Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 a i art. 31 a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych  / tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm./  oraz z art. 130 § 2 Kodeksu pracy  /tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm./
  zarządza się co następuje :

  Czytajwięcejo:
 • Dzień Wymiaru Sprawiedliwości

  DWS

   

  W dniu 23 maja 2017 roku w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu (ul. Strzelecka 1A) odbyła się impreza edukacyjna z okazji Dnia Wymiaru Sprawiedliwości, którego obchody zainicjowało Europejskie Stowarzyszenie MEDEL "Sędziowie i Prokuratorzy na rzecz Demokracji i Wolności”.

  Czytajwięcejo:
 • Court Watch Polska w Nowym Sączu

  Court Watch

   

  W dniu 17 maja 2017 roku w budynku Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, odbyło się spotkanie z przedstawicielami Fundacji Court Watch Polska. Pomysłodawcą oraz gospodarzem spotkania był Prezes Sądu Rejonowego w Nowym Sączu Dariusz Rams. O jego odświętny przebieg zadbała Dyrektor Sądu Rejonowego w Nowym Sączu Barbara Sułkowska – Sromek.

  Czytajwięcejo:
 • Zarządzenie A-0000-11/12

  Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z dnia 28 czerwca 2012 r.

   

  W związku z opracowywaniem statystyk kwartalnych, półrocznych i rocznych ustalam, że każdy pierwszy i drugi dzień roboczy miesiąca następującego po upływie kwartału, półrocza i roku – są dniami wewnętrznymi, bez przyjmowania stron.

   

   

  1. W miesiącu kwietniu 2017 r. dniami wewnętrznymi bez przyjmowania stron są : 3 i 4 kwietnia 2017 r.

   

   

  Czytajwięcejo:
 • Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

  W ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem  w dniach od 20 do 24 lutego 2017 roku w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu udzielane będą informacje i  porady  osobom pokrzywdzonym przestępstwem w godzinach od 10.00 do 14.00 w sali nr 010 na parterze budynku  przy ul.Pijarskiej 3.

  Czytajwięcejo:
 • Zarządzenie A-0000-11/12

  Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z dnia 28 czerwca 2012 r.

   

  W związku z opracowywaniem statystyk kwartalnych, półrocznych i rocznych ustalam, że każdy pierwszy i drugi dzień roboczy miesiąca następującego po upływie kwartału, półrocza i roku – są dniami wewnętrznymi, bez przyjmowania stron.

   

   

  1. W miesiącu styczniu 2017 r. dniami wewnętrznymi bez przyjmowania stron są : 2 i 3 stycznia 2017 r.

   

   

  Czytajwięcejo:
 • Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Nowym Sączu

  Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Nowym Sączu.

  Czytajwięcejo:
 • Opłata dla KRN za wpis do Rejestru Spadkowego

  Opłata dla KRN za wpis do Rejestru Spadkowego

   

  W związku z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2016 roku w sprawie sposobu uiszczania i wysokości opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym przez notariusza albo przez sąd (Dz.U.2016.1420) oraz brzemieniem art. 95i.(55) znowelizowanej ustawy - Prawo o notariacie (Dz.U. 2014.164) informuję o obowiązku uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 5 zł w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku. Opłata ta zostanie przekazana Krajowej Radzie Notarialnej po dokonaniu wpisu.

   

   

   

   

  Czytajwięcejo: