Aktualności

Artykuły

 • Dzień Wymiaru Sprawiedliwości w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu

  Prezes Sądu Rejonowego w Nowym Sączu serdecznie zaprasza do udziału w imprezie edukacyjnej, jaka odbędzie się w dniu 23 maja 2018 roku w Sądzie Rejonowym w  Nowym Sączu ul. dr Juliana Smolika 1

  Czytajwięcejo:
 • Informacja o nieodpłatnym przekazaniu składnika rzeczowego majątku ruchomego

  Działając na podstawie § 38 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r.  w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U z 2017 r. poz. 729) informuję, że Sąd Rejonowy w Nowym Sączu przekazał nieodpłatnie bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu  Liceum Ogólnokształcącemu  im. Marii  Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu oraz Szkole Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu wyposażenie biurowe. Szczegółowy wykaz przekazanego wyposażenia  zawierają załączniki 1, 2.

  Czytajwięcejo:
 • Spotkanie ze studentami PWSZ w Nowym Sączu

  W dniu 24 kwietnia 2018 roku odbyło się w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu spotkanie ze studentami PWSZ w Nowym Sączu, będące kontynuacją współpracy z tą Uczelnią oraz Fundacją Court Watch Polska z Torunia.

  Czytajwięcejo:
 • Komunikat

  Dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w formie papierowej tylko do dnia 30 czerwca 2018r.

  Po dniu 30 czerwca 2018r dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w formie papierowej nie będzie skuteczne (braku możliwości ich wykorzystania po tym terminie).
  Nie przewiduje się możliwości zwracania zakupionych znaków.
  Czytajwięcejo:
 • Otwarcie Nowego Budynku Sądu

  W Nowym Sączu  w dniu 06 kwietnia 2018 r. miało miejsce uroczyste otwarcie nowego budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. W wydarzeniu wziął udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Witold Słowik.

   

  Wszystkich zaproszonym gościom składamy podziękowanie za udział w uroczystości.

  Czytajwięcejo:
 • Zarządzenie A-0000-11/12

  Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z dnia 28 czerwca 2012 r.

   

  W związku z opracowywaniem statystyk kwartalnych, półrocznych i rocznych ustalam, że każdy pierwszy i drugi dzień roboczy miesiąca następującego po upływie kwartału, półrocza i roku – są dniami wewnętrznymi, bez przyjmowania stron.

   

  1. W miesiącu kwietniu 2018 r. dniami wewnętrznymi bez przyjmowania stron są : 3 i 4 kwietnia 2018 r.

   

   

   

  Czytajwięcejo:
 • Otwarcia nowego budynku Sądu Rejonowego

  Uprzejmie informujemy, iż  na dzień 06 kwietnia 2018 r. przewidziano  termin otwarcia nowego budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. dr Juliana Smolika 1.

  W związku  z koniecznością  dokonania  niezbędnych przygotowań z tym związanych - w tym dniu  Sąd Rejonowy w Nowym Sączu będzie przyjmował interesantów  do  godziny 12.30.

  Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

  Czytajwięcejo:
 • Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem - 19-25 lutego 2018r.

  W  dniach 19-25 lutego 2018r. odbędzie się "Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem". Dodatkowe informacje znajdują się na zamieszczonym plakacie i ulotkach.

  Czytajwięcejo:
 • Przeprowadzka

  Informujemy, że z dniem 2 stycznia 2018 r. rozpocznie się przeprowadzka Sądu Rejonowego  w Nowym Sączu do nowej siedziby przy ul. dr Juliana Smolika 1 w Nowym Sączu. Będą do niej sukcesywnie, wg przedstawionego poniżej harmonogramu, przenoszone wydziały: I Cywilny, II Karny wraz z Sekcją ds. Wykonania Orzeczeń, III Rodzinny i Nieletnich, IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, V Gospodarczy oraz VI Ksiąg Wieczystych. Przenoszone będą również Oddziały Administracyjny i Finansowy.

  Czytajwięcejo: