Aktualności

Artykuły

 • Zarządzenie A-0000-11/12

  Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z dnia 28 czerwca 2012 r.

   

  W związku z opracowywaniem statystyk kwartalnych, półrocznych i rocznych ustalam, że każdy pierwszy i drugi dzień roboczy miesiąca następującego po upływie kwartału, półrocza i roku – są dniami wewnętrznymi, bez przyjmowania stron.

   

   

  1. W miesiącu październiku 2017 r. dniami wewnętrznymi bez przyjmowania stron są : 2 i 3 październik 2017 r.

   

   

  Czytajwięcejo:
 • Wydziały Zamiejscowe

  Uprzejmie informujemy,  iż pisma  procesowe w sprawach prowadzonych w  Wydziałach  Zamiejscowych  Sądu  Rejonowego w Nowym Sączu  
  z siedzibą w Muszynie tj:

  Czytajwięcejo:
 • Obywatelski Sędzia Roku

  Uprzejmie informujemy, iż zwycięzcą  trzeciej edycji plebiscytu na obywatelskiego Sędziego Roku został Pan Sędzia Bartosz Łopalewski z V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Nowym Sączu.

  Czytajwięcejo:
 • Informacja o powołaniu zespołu do spraw przeciwdziałania mobbingowi.

  Informacja o powołaniu zespołu do spraw przeciwdziałania mobbingowi.


  W związku z powołaniem z dniem 12 czerwca 2017 roku Zespołu do spraw przeciwdziałania mobbingowi i naruszeniom praw osób wykonujących obowiązki zawodowe w sądach powszechnych (Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2017 r. poz. 162),

  Czytajwięcejo:
 • ZARZĄDZENIE A-0212-2/17

  ZARZĄDZENIE  A-0212-2/17  Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego  w Nowym Sączu
  z dnia 12 czerwca 2017 r.
  Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 a i art. 31 a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych  / tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm./  oraz z art. 130 § 2 Kodeksu pracy  /tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm./
  zarządza się co następuje :

  Czytajwięcejo:
 • Dzień Wymiaru Sprawiedliwości

  DWS

   

  W dniu 23 maja 2017 roku w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu (ul. Strzelecka 1A) odbyła się impreza edukacyjna z okazji Dnia Wymiaru Sprawiedliwości, którego obchody zainicjowało Europejskie Stowarzyszenie MEDEL "Sędziowie i Prokuratorzy na rzecz Demokracji i Wolności”.

  Czytajwięcejo:
 • Court Watch Polska w Nowym Sączu

  Court Watch

   

  W dniu 17 maja 2017 roku w budynku Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, odbyło się spotkanie z przedstawicielami Fundacji Court Watch Polska. Pomysłodawcą oraz gospodarzem spotkania był Prezes Sądu Rejonowego w Nowym Sączu Dariusz Rams. O jego odświętny przebieg zadbała Dyrektor Sądu Rejonowego w Nowym Sączu Barbara Sułkowska – Sromek.

  Czytajwięcejo:
 • Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

  W ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem  w dniach od 20 do 24 lutego 2017 roku w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu udzielane będą informacje i  porady  osobom pokrzywdzonym przestępstwem w godzinach od 10.00 do 14.00 w sali nr 010 na parterze budynku  przy ul.Pijarskiej 3.

  Czytajwięcejo:
 • Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Nowym Sączu

  Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Nowym Sączu.

  Czytajwięcejo: