Jesteś tutaj: Strona główna

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Aktualności

akt I Ns 1210/14

OGŁOSZENIEPrzed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu pod sygn. akt I Ns 1210/14 toczy się postępowanie z wniosku Deustche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Januszu Andrzeju..

I Ns 814/16

Sygn. akt Ns 814/16

 

POSTANOWIENIE

 

 

Dnia 15 lipca 2016r.

 

Sąd  Rejonowy  w  Nowym  Sączu  Wydział  I  Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Rafał Hevler

Protokolant: prot. sąd. Paulina Polecka

po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2016r. w Nowym Sączu

sprawy z urzędu

przy uczestnictwie Andrzeja Kordasza, Józefy Duda, Teresy Giec, Antoniny Gwiżdż, Ludwiki Tokarczyk i Marii Nosal, Mariana Kluski, Marii Piekarz, Józefy Fiut, Wojciecha Kluski, Sabiny Szumacher, Lucyny Tokarz, Rafała Kluski oraz kuratora spadkobierców Heleny Kluski - Ireny Jabłońskiej

o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu

Ogłoszenie w sprawie I Ns 185/16

OGŁOSZENIE

 


„Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu toczy się, pod sygn. akt I Ns 185/16, postępowanie z wniosku Mariana Frączka i Wiktorii Frączek o stwierdzenie nabycia w trybie ustawy z dnia 26.10.1971r. ...

Ogłoszenie w sprawie I Ns 1266/14

OGŁOSZENIE

 

„Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu w Wydziale I Cywilnym, w sprawie o sygn. akt I Ns 1266/14 toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stary Sącz o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia własności nieruchomości stanowiącej działkę ew. 564 o pow. 34,42 ha obr. Mogilno, gm. Korzenna obj. księgą wieczystą NS1S/00137847/1. ...

Najczęściej czytane

I Wydział Cywilny

Kierownik Sekretariatu   Krystyna Wójcik   18 53 17 225 Pokój 106 ul.  Pijarska 3 e-mail:  wydzialcywilny@nowysacz.sr.gov.pl   Przewodniczący Wydziału: [...]

Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu jest jednostką organizacyjną Skarbu Państwa nieposiadającą osobowości prawnej. Podstawa Prawna działalności Sądu Rejonowego: Konstytucja [...]

Opłaty

Zasady i tryby pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.)

V Wydział Gospodarczy

Kierownik Sekretariatu   Maria Listwan   18 53 17 325 Pokój 1-19 ul. Strzelecka 1a e-mail: wydzialgospodarczy@nowysacz.sr.gov.pl Sekretariat Spraw Upadłościowych i [...]

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku 730 – 1530 Godziny przyjmowania interesantów przez sekretariaty sądowe Wydziałów:   I Cywilnego, II Karnego, III Rodzinnego i Nieletnich, [...]