Jesteś tutaj: Strona główna

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Aktualności

Zarządzenie A-0000-11/12

Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z dnia 28 czerwca 2012 r.

 

W związku z opracowywaniem statystyk kwartalnych, półrocznych i rocznych ustalam, że każdy pierwszy i drugi dzień roboczy miesiąca następującego po upływie kwartału, półrocza i roku – są dniami wewnętrznymi, bez przyjmowania stron.

 

 

1. W miesiącu październiku 2016 dniami wewnętrznymi bez przyjmowania stron są : 3 i 4 października 2016 r.

 

Opłata dla KRN za wpis do Rejestru Spadkowego

Opłata dla KRN za wpis do Rejestru Spadkowego

 

W związku z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2016 roku w sprawie sposobu uiszczania i wysokości opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym przez notariusza albo przez sąd (Dz.U.2016.1420) oraz brzemieniem art. 95i.(55) znowelizowanej ustawy - Prawo o notariacie (Dz.U. 2014.164) informuję o obowiązku uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 5 zł w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku. Opłata ta zostanie przekazana Krajowej Radzie Notarialnej po dokonaniu wpisu.

 

 

 

Zarządzenie A-0000-11/12

Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z dnia 28 czerwca 2012 r.

 

W związku z opracowywaniem statystyk kwartalnych, półrocznych i rocznych ustalam, że każdy pierwszy i drugi dzień roboczy miesiąca następującego po upływie kwartału, półrocza i roku – są dniami wewnętrznymi, bez przyjmowania stron.

 

 

1. W miesiącu lipcu 2016 dniami wewnętrznymi bez przyjmowania stron są : 1 i 4 lipca 2016 r.

 

Najczęściej czytane

I Wydział Cywilny

Kierownik Sekretariatu   Krystyna Wójcik   18 53 17 225 Pokój 106 ul.  Pijarska 3 e-mail:  wydzialcywilny@nowysacz.sr.gov.pl   Przewodniczący Wydziału: [...]

Opłaty

Zasady i tryby pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.)

Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu jest jednostką organizacyjną Skarbu Państwa nieposiadającą osobowości prawnej. Podstawa Prawna działalności Sądu Rejonowego: Konstytucja [...]

V Wydział Gospodarczy

Kierownik Sekretariatu   Maria Listwan   18 53 17 325 Pokój 1-19 ul. Strzelecka 1a e-mail: wydzialgospodarczy@nowysacz.sr.gov.pl Sekretariat Spraw Upadłościowych i [...]

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku 730 – 1530 Godziny przyjmowania interesantów przez sekretariaty sądowe Wydziałów:   I Cywilnego, II Karnego, III Rodzinnego i Nieletnich, [...]

Informacje

33-300 Nowy Sącz, ul. Pijarska 3

BOI : 12 286 32 83,

Regulamin BO i Czytelni Akt

Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

tel.: 18 440 06 70

fax: 18 443 72 10

 

e-mail: boi@nowysacz.so.gov.pl

e-mail: czytelnia@nowysacz.so.gov.pl

 

NIP: 734-16-33-313

 


sekretariatprezesa@nowysacz.sr.gov.pl

 

33-300 Nowy Sącz, ul. Strzelecka 1a

33-300 Nowy Sącz, ul. Żeglarska 9a

33-370 Muszyna, ul. A. Kity 18

 

 

 

Windy w budynkach Sądu

 

 

W budynkach  Sądu Rejonowego w  Nowym Sączu   przy  ul. Strzeleckiej 1 a i Mickiewicza 1 działają  windy oraz platformy umożliwiające  transport osób pomiędzy piętrami,  w szczególności ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym ruchowo do korzystania z pomieszczeń  Sądu.

 

Jednostka Nadrzędna