Jesteś tutaj: Strona główna

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Aktualności

Ogłoszenie

Postanowieniem z dnia 23 maja 2016 r wydanym w sprawie VII Ns 111/16 na wniosek Marka Młynarczyka Sąd Rejonowy W Nowym Sączu VII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Muszynie zarządził

Ns 681/16

Sygn. akt Ns 681/16

POSTANOWIENIE


Dnia 13 czerwca 2016r.

 

Sąd  Rejonowy  w  Nowym  Sączu  Wydział  I  Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Rafał Hevler
po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2016r. w Nowym Sączu
sprawy z urzędu
przy uczestnictwie Kunegundy Dąbrowskiej, Adrianny Gabryś, Irenerusza Gabrysia, Mirosława Gabrysia, Sławomira Gabrysia i Teresy Gabryś
o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu

Ns 274/15

OGŁOSZENIE

 

Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu w Wydziale I Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 274/15 toczy się postępowanie z wniosku Andrzeja Kowala i Stanisławy Kowal o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez wnioskodawców własności nieruchomości położonej w Nowym Sączu, obręb nr 101, woj. małopolskie stanowiącej się dz. ew. nr: 10/5 o pow. 0,0240 ha obj. Kw nr NS1S/00000229/4.

Zarządzenie A-0000-11/12

Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z dnia 28 czerwca 2012 r.

 

W związku z opracowywaniem statystyk kwartalnych, półrocznych i rocznych ustalam, że każdy pierwszy i drugi dzień roboczy miesiąca następującego po upływie kwartału, półrocza i roku – są dniami wewnętrznymi, bez przyjmowania stron.

 

 

1. W miesiącu lipcu 2016 dniami wewnętrznymi bez przyjmowania stron są : 1 i 4 lipca 2016 r.

 

Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu w Wydziale I Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 940/15 toczy się postępowanie z wniosku Zbigniewa Ciapały przy uczestnictwie Gminy Podegrodzie, Anny Konieczny, Michała Konieczny, Andrzeja Łatki, Wioletty Łatka, Michała Mordarskiego, Michała Jana Mordarskiego, Władysława Palucha, Stanisława Siwulskiego, Krzysztofa Szyszki, Bogusława Śledź ...

Najczęściej czytane

I Wydział Cywilny

Kierownik Sekretariatu   Krystyna Wójcik   18 53 17 225 Pokój 106 ul.  Pijarska 3 e-mail:  wydzialcywilny@nowysacz.sr.gov.pl   Przewodniczący Wydziału: [...]

Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu jest jednostką organizacyjną Skarbu Państwa nieposiadającą osobowości prawnej. Podstawa Prawna działalności Sądu Rejonowego: Konstytucja [...]

Opłaty

Zasady i tryby pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.)

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku 730 – 1530   Godziny przyjmowania interesantów przez sekretariaty Sądu Rejonowego, od poniedziałku  do piątku od 800 – 1500 w tym przerwa od [...]

V Wydział Gospodarczy

Kierownik Sekretariatu   Maria Listwan   18 53 17 325 Pokój 1-19 ul. Strzelecka 1a e-mail: wydzialgospodarczy@nowysacz.sr.gov.pl Sekretariat Spraw Upadłościowych i [...]